LEEV.one

administratie | advies | coaching

Nieuws.


2019-11-27

Minimumloon en minimumjeugdloon omhoog per 1 januari 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon gaan per 1 januari 2020 omhoog. Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 bedraagt 1.653,60 euro per maand. Wouter Koolmees, SZW, heeft de Regeling tot halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 is in de Staatscourant gepubliceerd.

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Afwijking van de hoofdregel is mogelijk wanneer sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling, dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen (artikel 14, vijfde lid, WML). De toelichting bij dit artikellid geeft aan dat de afwijkingsgronden actueel zijn indien de verhouding tussen inactieven en actieven, de zogenaamde i/a-ratio, de daarvoor geldende norm overschrijdt. Op grond van de Macro Economische Verkenning (MEV) 2020 van het Centraal Planbureau (CPB) lijkt dit voor 2020 niet het geval.

Minimumloon en minimumjeugdloon
De minimumloonbedragen zijn als volgt vastgesteld:
minimumloon.png
Hier lees je de complete regeling tot halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

Admin - 10:36 @ salarisadministratie | Een opmerking toevoegen

 

E-mailen
Bellen
Map