FlatPress My FlatPress blog FlatPress Admin 2021 2021-09-26T15:21:24+00:00 Admin ~/ Minimumloon en minimumjeugdloon omhoog per 1 januari 2020 ~/?x=entry:entry191127-103625 2019-11-27T10:36:25+00:00 2019-11-27T10:36:25+00:00

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon gaan per 1 januari 2020 omhoog. Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 bedraagt 1.653,60 euro per maand. Wouter Koolmees, SZW, heeft de Regeling tot halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 is in de Staatscourant gepubliceerd.

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. [Meer weten…]

Geld besparen? Dit zijn de beste budget apps. ~/?x=entry:entry191123-082852 2019-11-23T08:28:52+00:00 2019-11-23T08:28:52+00:00

Vloeit je geld als water en vraag je je elke maand af waar het nu weer naartoe ging? Zit je door de naderende feestdagen krapper bij kas? Of heb je gewoon wat minder te besteden? Gelukkig zijn er verschillende budget apps die je bij je geldzaken kunnen ondersteunen. [Meer weten…]